Univerzitní sbor Ateneo v Praze zabodoval
Žurnál UP, 30. 11. 2007

„Prosím vás, nahlašte se mi všichni, kdo jedete na společnou jízdenku,“ ozývá se krátce před druhou hodinou odpolední v pátek 16. 11. v hale olomouckého vlakového nádraží. A už jedno za druhým letí jména členů smíšeného komorního sboru Ateneo UP v Olomouci, kteří za necelých dvacet minut vyrážejí do Prahy, aby zde pod vedením sbormistra doc. P. Režného reprezentovali svoji alma mater na festivalu „Festa academica 2007“.

V našem hlavním městě si předminulý víkend (kromě neonacistů a anarchistů) daly své dostaveníčko i univerzitní sbory z celé České republiky, aby, slovy pořadatelů, ve dvou dnech zpěvem oslavily svátek studentstva. „Festival navazuje na tradici velkých setkání akademických sborů, která se u nás před řadou let uskutečňovala pravidelně, ale po revoluci se organizovat přestala,“ uvedl organizační ředitel festivalu, sbormistr a výkonný místopředseda Unie českých pěveckých sborů dr. R. Michálek. Pro všechny zúčastněné byla Festa academica také velmi dobrou příležitostí porovnat si, na jaké úrovni je sborový zpěv na ostatních vysokých školách.

Po příjezdu do Prahy čekala na Ateneo v areálu Vysoké školy ekonomické večeře a slavnostní zahajovací koncert zaměřený na českou hudbu 19. a 20. století. Zpěváci z UP se protentokrát stali součástí zhruba třísethlavého publika a vychutnali si skladby Z. Lukáše, B. Martinů, L. Janáčka či J. Suka. V rámci koncertu byla předána cena Jana Opletala. Tu z rukou profesora P. Klenera, nedávno odvolaného ředitele Ústavu hematologie a krevní transfúze, převzal prorektor ČVUT dr. J. Kuba.

„Jo, tady se bude dobře zpívat,“ shodli se druhého dne mnozí členové Atenea při vstupu do novogotického chrámu sv. Ludmily na pražských Vinohradech. Organizátoři festivalu nemohli pro Matiné duchovní hudby, které zde olomoucký sbor zahajoval, vybrat lepší místo. Působivé skladby jako Benedicamus Domino od F. Krafta, Tu es Petrus od G. P. da Palestrina nebo Velkomoravský chorál J. Pavlici dostávají pod majestátní klenbou novogotické basiliky jakoby další rozměr. Výborná akustika, stylové prostředí, to vše zesiluje požitek ze zpěvu jak u posluchačů, tak u samotných interpretů.

Spokojeni se svým výkonem se olomoučtí sboristé začleňují do publika a pomalu začínají promrzat při vystoupeních pěveckých těles z Českého Těšína, Pardubic a Plzně. I oni naplno využívají akustiku a genia loci sv. Ludmily. Za zmínku stojí vystoupení Dívčího akademického sboru z Plzně. Jejich zpěv z kůru za doprovodu varhan velice působivě ovládl celý chrámový prostor.

Oběd a několik hodin volna, toť program Atenea po poslední skladbě celého matiné. Svatá Ludmila pouští olomoucké ze své chladné náruče a zkřehlé ruce sboristů po chvíli bojují s příbory. Útočištěm sboru se stává nedaleká fara při sv. Ludmile a příjemným hostitelem její duchovní správce T. G. Biňovec.

Místo: Masarykovo nábřeží, čas: kolem čtvrté odpolední. Skupina zhruba třiceti lidí mizí ve starém, poměrně nenápadném činžovním domě. Jen zasvěcení vědí, že jde o jeden z klenotů pražské secese od architekta J. Fanty, budovu Zpěváckého spolku Hlahol. Právě v jejím hlavním sále, jednom z posvátných míst českého sborového zpěvu, proběhne závěrečný koncert celého festivalu „Festa academica“. Krátká akustická zkouška reprezentantům olomoucké univerzity ukazuje, že i tady bude akustika a atmosféra stát na jejich straně. Místa pod původními stylově zdobenými lustry se pomalu zaplňují, koncert věnovaný lidové hudbě, spirituálu a jazzu začíná. Zpěváci z Atenea, které zde vystupuje s největším počtem skladeb, prozatím sedí mezi diváky. Ze čtveřice sborů, které se dnes v Hlaholu představí, přijde na řadu až poslední.

Na programu večera však nebyl jen zpěv. Nejvyšší sbormistrovské ocenění – Cena Bedřicha Smetany a titul čestného předsedy Unie českých pěveckých sborů, to jsou ocenění, která toho večera obdržel prof. J. Kolář. Jeho kolegové ze sborové Unie mu tak poděkovali za jeho mnohaletou práci pro tuto organizaci. Prof. Kolář, který v v pátek 16. 11. oslavil pětasedmdesáté narozeniny, si od všech přítomných sborů vyslechl společný zpěv části skladby Věno od B. Smetany.

„Daleká, šeroká je cesta po Holomóc,“ zní sálem pražského Hlaholu, na scéně je smíšený komorní sbor Ateneo z Olomouce a právě zahajuje svůj blok. S každou další skladbou se prodlužuje potlesk diváků, celý sbor zpívá jistěji a jistěji. Jiskrné lidové písně jsou vystřídány jazzem. Zdá se, že příval energie, která sálá z olomouckých zpěváků, nelze zastavit. Gospel Crossin´ Ovah se sopránovým sólem je vrcholem celého olomouckého vystoupení, bouřlivý potlesk utichá až s prvními slovy hlavního organizátora festivalu dr. R. Michálka, který celý festival zakončuje. Pěvecký sbor naší alma mater přidává jako jediný ze všech vy stupujících přídavek, který je definitivní tečkou za Festa academica 2007.

M. Poláček, student FF a člen Atenea UP