Stane se univerzitní sbor Ateneo sborem roku 2007?
Tisková zpráva UP, 22. ledna 2008

Univerzita Palackého v Olomouci má jeden z nejlepších pěveckých sborů v republice. Smíšený komorní sbor Ateneo UP, vedený docentem Pavlem Režným, byl nominován na ocenění Sbor roku, které vyhlašuje Unie českých pěveckých sborů.

K nominaci na uznávané ocenění přispěla mj. velmi úspěšná vystoupení, jež univerzitní pěvecký sbor absolvoval na sklonku minulého roku – byl pozván do Prahy na prestižní festival vysokoškolských sborů Festa Academica, který se konal při příležitosti „studentského“ svátku 17. listopadu v Praze.

„Velmi si vážíme toho, že jsme mohli v Praze vystoupit a předvést se v tak dobrém světle. Dostali jsme skutečně velký prostor a dokázali jsme, že umíme. Neméně důležité je však i to, že zpěváci z našeho sboru dostali příležitost zazpívat si před publikem na takovém místě, to je pro ně velkou motivací do další práce,“ narazil sbormistr Pavel Režný na fakt, že se koncert konal v historickém velkém sále pražského Hlaholu. Na ploše třiceti minut zazpívalo Ateneo program složený z bloku lidových písní a série spirituálů a jazzových skladeb, včetně premiéry obtížné Crossin’ Ovah Richarda Jacksona.

Úspěšný rok završil sbor sérií adventních koncertů, v rámci které zavítal i na Internationales Adventsingen ve Vídni. I tam sklidil univerzitní pěvecký sbor z Olomouce velký potlesk náročného publika v novogotickém Festsaalu vídeňské radnice, kde se tradiční předvánoční akce koná, a získal též zájem jejích organizátorů. I proto mají již dnes zpěváci z Atenea jistotu, že se na stejné místo podívají znovu i za rok.

Smíšený komorní sbor Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci vznikl v roce 2001 a tvoří jej zhruba 40 zpěváků-studentů UP ve věku 18 – 30 let. Repertoár sboru sahá od vážné hudby přes sborové úpravy lidových a populárních písní až po skladby žánrů jako jsou blues, spirituál či gospel. Na svém posledním CD se sbor prezentuje mj. skladbou skladatele, zpěváka a instrumentalisty Jiřího Pavlici Missa brevis pastoralis.

Mgr. Radek Palaščák