Komorní smíšený sbor Ateneo v Brtnici
Brtnický zpravodaj, prosinec 2006

V neděli 10. prosince se uskutečnil v Brtnici vánoční koncert vážné hudby, který pořádal Městský úřad Brtnice ve spolupráci s Farností Brtnice a Občanským sdružením při zámku v Brtnici. Do Brtnice přijel pěvecký sbor Ateneo z Univerzity Palackého v Olomouci. Na koncert, konaný ve farním kostele, přišlo necelých 100 posluchačů, což je na brtnické obyvatelstvo úspěch. Návštěvníci odcházeli spokojeni po vystoupení, kde účinkující prokázali vysokou uměleckou úroveň nejen jako zpěváci, ale i instrumentalisté.

Komorní smíšený sbor Ateneo UP Olomouc navštěvují studenti různých fakult (filozofická, lékařská, pedagogická, právnická, přírodovědecká a fakulta tělesné kultury). Aktuálně sbor pravidelně navštěvuje 50 studentů. Z nichž se vybírá „koncertní sestava“ cca 30 zpěváků. Jedním z aktivních členů sboru a především výkonným managerem Atenea je brtnický Vítězslav Kružík.

Sbor pravidelně vystupuje na půdě univerzity i mimo Olomouc. Ateneo nejen účinkuje na velkých koncertech České republiky, ale i v zahraničí. Sbor se podílí i na koncertech s jinými univerzitními sbory (Mladosť Banská Bystrica – SR, Concert Choir University of Nebraska – USA, Wits Choir Johanesburg – JAR …). V roce 2005 sbor vyhrál nejvyšší cenu Figuša-Bystrého na Festivalu zborového spevu v Banské Bystrici. V letošním roce byl Ateneo vybrán mezinárodní porotou mezi účastníky sborového festivalu ve švýcarském Neuchatelu (Ferstival choral international de Nauchatel 2006).

Univerzitní sbory po celém světě prezentují svoji „alma mater“. Jedinečnost Atenea spočívá krom jiného i v tom, že v něm nejsou žádní starší členové. Sbor se každým rokem určitým způsobem obměňuje a vyvíjí. Pro udržení dosažené úrovně (o které se pochvalně vyjádřili také např. režisér Jiří Pospíšil nebo hudební skladatelé Karel Růžička a Jiří Pavlica) jsou nutné intenzivní a náročné zkoušky. Odměnou pro všechny je pak hluboký kulturní zážitek, příznivý ohlas publika a pozvání na další koncerty.

Do Brtnice byl program složen nejen z klasické, ale i z nonartificiální hudby. Zazněla díla od velkých skladatelů jako byl Mozart, Palestrina, Bach, Čajkovskij. Samozřejmě byli zastoupeni i čeští velikáni: Dvořák, Ryba, Pavlica a Růžička. Zajímavostí byla premiéra skladby od Jiřího Pavlici pro harfu, příčnou flétnu, smyčcový kvartet a smíšený sbor. Sólově na koncertě vystoupili: Denisa Michalčíková (zpěv), Jan Novotný (zpěv) a Jan Jančálek (violoncello). Sbor působí pod vedením Doc. Pavla Režného, pedagoga a sbormistra Univerzity Palackého. Pro zájemce, kterým se nedělním koncert líbil dodáváme, že CD Atenea mohou zakoupit v Informačním centru v Brtnici.